2007-07-24

PARA DANCO

Li vidas lin
trans la homar'.
Li rerigardas kaj skuiĝas.

Li kaj li
kuniras el la ĉambron
sed ne tute proksime.
Neniu rajtas vidi
kiom kortuŝitaj kaj tremantaj
ili ambaŭ estas.

Ekstere neniu vidas ilin.

Ene la Bambo komenciĝas…

Sara 2005

No comments: