2008-08-01

LA SILENTA MOMENTO
Ni promenis en silento
amikeca, trankvila, senzorga silento
senproblema, senvorta kunestado

Ekestis kiam ni turnis de la brua aĉetstrato
al la trankvila havenstrateto
En la angulo inter la stratoj estis vido al la maro
Kaj de tiu momento kiam ni turnis

nia silenta kunestado ĝis la hotelo estis magia

Valoris la tuta peno de la vojaĝo;
la turismado, la miskomprenoj kaj malakordo
Plena akordo inter ni kaj kun la mondo
ekde la turno ĉe la maro ĝis la hotelo

Kiel perfekte mezurita pauzeto dum tangodancado
Kompleta silenta interkonsento inter la dancanta paro

Sen tiaj momentoj neniu peno valorus

Sara 2008