2010-10-11

SE MI ESTUS…

Se mi estus ĉapelo, mi ĉiam nervoziĝus.

La posedanto povus forgesi min sur ĉapelbreto. Mi povus esti forlasata sur seĝo kaj tremante atendande la momenton kiam iu, preskaŭ, sidiĝas sur min.

En iu ebria nokto mia posedanto fordonas min al fremdulo kaj mi devas alkutimiĝi al tute nova kapo kaj ĉapelobreto kaj domo kaj odoroj kaj la maldelikata ludado de liaj infanoj.

Se mi estus ĉapelo mi devus vivi por la belaj momentoj kiam mi ŝvebante alten povas vidi ĉion super la kapoj de ĉiuj homoj.


Sara 2009
KEF, Helsingør.

LA AŬTO

Elirante en la ĝardenon li fermis la pordon al la domo malantaŭ si por eviti la sonon de lia kverulanta edzino.

Li ne tro bezonis prilabori la ĝardenon hodiaŭ, sed li bezonis trankvilan rifuĝejon – la bezonoj de la plantoj estis nur preteksto por iri aliloken.

Kriantaj aŭtoradoj skuas lin de liaj pensoj kaj tiras liajn okulojn al la strato. Unu aŭto haltas forte apud alia aŭto kaj du agresivaj junuloj elkuras el la unua aŭto. Ili kriegas al la dua aŭto.
Lia koro ekbatas. La situacio memorigas lin pri la multaj okazoj dum lia infaneco kiam lia ebria patro kaŭzis akcidentojn dum ŝoforado.

La najbara kato venas tra la arbustoj kaj karese ĉirkaŭiras liajn krurojn. Li tuŝas ĝin kaj senatendite komencas plori.

Li reiras en la domon por peti la edzinon ŝofori lin al la tombejo de lia patro.

Li mem neniam kuraĝis ŝofori.

Sara 2009
KEF Helsingør

MIA TRIBO

Aparta tribo multnacia
renkontiĝas en arbar'

Senlanda, senflaga, senarmea
kreante historion kaj tradicion
de esperoj kaj revoj

Ne diasporaj de iama land'
sed dise semitajn anojn
kiuj serĉas sian popolon


Sara 2010
Oranĝa Renkontiĝo, Härnösand, Svedio