2010-10-11

LA AŬTO

Elirante en la ĝardenon li fermis la pordon al la domo malantaŭ si por eviti la sonon de lia kverulanta edzino.

Li ne tro bezonis prilabori la ĝardenon hodiaŭ, sed li bezonis trankvilan rifuĝejon – la bezonoj de la plantoj estis nur preteksto por iri aliloken.

Kriantaj aŭtoradoj skuas lin de liaj pensoj kaj tiras liajn okulojn al la strato. Unu aŭto haltas forte apud alia aŭto kaj du agresivaj junuloj elkuras el la unua aŭto. Ili kriegas al la dua aŭto.
Lia koro ekbatas. La situacio memorigas lin pri la multaj okazoj dum lia infaneco kiam lia ebria patro kaŭzis akcidentojn dum ŝoforado.

La najbara kato venas tra la arbustoj kaj karese ĉirkaŭiras liajn krurojn. Li tuŝas ĝin kaj senatendite komencas plori.

Li reiras en la domon por peti la edzinon ŝofori lin al la tombejo de lia patro.

Li mem neniam kuraĝis ŝofori.

Sara 2009
KEF Helsingør

No comments: